top of page

Portatiivne tisleripink KOPA mini M saamislugu

Mõte tööpingi valmistamiseks tekkis suvel, kui lastega ehitasime kasvuhoonet. Õues ehitustegevuse käigus tekkis pidevalt vajadus erinevaid materjale saagida erinevate kaldenurkadega . Käia pidevalt keldri vahet, kus asus suur tisleripink, tundus väga tüütu ja ajakulukas.  Sai mõeldud, et tuleks valmistada tisleripink, mida on lihtne õue tuua ning samas oleks see hästi stabiilne. Pingiga peab saama liikuda mööda treppe ja mahtuma ka läbi ukseavade. Samuti ei tohiks see ladustamisel hõlmata palju põrandapinda ning mahuks näiteks linnamaja keldrisse või tuppa. Lisaks puidutööle saab pinki kasutada näiteks toiduvalmistamise, õmblustööde töölauana ja paljudel muudel eesmärkidel. Oma mõõtmetelt on portatiivne tisleripink parasjagu just nii suur, et mahub universaalkerega auto pagasiruumi. Seetõttu on võimalik tootega ka loodusesse sõita.


Üha rohkem kogub populaarsust soov õppida traditsioonilist puutööd. Eesti on maailmas hästi tuntud oma traditsioonilise puutöö oskusteabe poolest. Suure panuse selle teabe säilimisse andis etnoloog ja kultuuriloolane Ants Viires, kes seda kogus. 1960 aastal andis ta välja ajaloolise ülevaate „Eesti rahvapärane puutööndus“. Oluline on mitte kaotada kontakti loodusega ning saada keskkonnas hakkama ka siis, kui puudub elekter ja fossiilkütused. Selle raamatu tähtsust mõistsid ka ameeriklased, kes selle CIA tellimusel 1969. aastal tõlkisid inglise keelde. Sealt on tulnud inglise keelde ka termin greenwood. 


Vaadates sündmusi maailmas, muutub hakkama saamine ilma energiamahukate tehnoloogiateta  järjest tähtsamaks. Ka ise käisin paar aastat tagasi õppimas etnograafiliste esemete valmistamist. Sellest inspireerituna disainisin tisleripingi juurde unikaalse rakiste komplekti, millega on võimalik teostada enamikke traditsioonilisi puutööliike alates vitsa vestmisest kuni puidu treimiseni välja. Erinevate rakistega tehakse tööd istudes või seistes, mis andis vajaduse pingi juurde disainida ka iste. Iste oma konstruktsiooniga muudab pingi ka ristipidi mõjuvatele jõududele vastupidavamaks. Paraneb töö ergonoomika paraneb, kui töö pingi taga toimub istudes või püsti seistes.
Käsitöölaadal töötuba läbi viies tekkis probleem, kus hoida oma tööriistu. Sellele pingimudelile ei ole võimalik sahtlit paigaldada. Siit tekkis mõte disainida tisleripingi juurde ka tööriistakast, mida on lihtne kaasas kanda. Selleks on tööriistakastis eraldi tööriistahoidikud, mida saab vajadusel sealt välja tõsta ning kinnitada pingi või istme külge või asetada lihtsalt tasasele lauapinnale. 


Höövelpink koos rakiste ja tööriistakastiga võimaldab läbi viia õuesõpet lastele ning erinevaid töötubasid nii linnaruumis kui ka looduses. 


Tisleripink on valmistatud kohalikust kasepuidust. Kuigi anname oma tootele garantii 10 aastat, siis metallkonstruktsioon on sellise tugevusvaruga, et see ei lagune ekspluatatsiooni käigus ka ühe inimpõlve jooksul. Samuti on õigel kasutamisel ka kõikide teiste osade iga tunduvalt pikem. Nii puit kui ka metall on kergelt utiliseeritavad ning looduse reostust ei tekita. Plasti on kasutatud vähesel määral ainult ratastes ja puksides. 


Baasmudeli pakendamiseks puudub otsene vajadus, kuna toode on juba valmis komplekteeritud. Suuremas koguses transportimisel euroalusel saab ladustada nii, et ei vaja lisapakkevahendeid japakk püsib stabiilselt koos. Pakendamist vajavad vaid iste, rakised ja tööriistakast.

Turuhinnale vastavust on raske öelda, kuna analoogset toodet ükski teine tootja ei paku. Sisse on  antud taotlus tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Euroopa Liidus, mida toetas Euroopa Liidu struktuurifond läbi EAS-i. 
 

bottom of page